Ζωικό κεφάλαιο Ελλάδας

Ζωικό κεφάλαιο Ελλάδας

Ζωικό κεφάλαιο της Ελλάδος βάσει Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ): Διαγράμματα, δεδομένα και κώδικας τεκμηρίωσης σε γλώσσα R.

Ιπποειδή στην Ελλάδα

Ιπποειδή στην Ελλάδα

Ιπποειδή στις Περιφέρειες της Ελλάδος βάσει Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ): Διαγράμματα, δεδομένα και κώδικας τεκμηρίωσης σε γλώσσα R.

Εκμεταλλεύσεις χοιροειδών στην Ελλάδα

Εκμεταλλεύσεις χοιροειδών στην Ελλάδα

Εκμεταλλεύσεις χοιροειδών στην Ελλάδα βάσει Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ): Διαγράμματα, δεδομένα και κώδικας τεκμηρίωσης σε γλώσσα R.

Εκμεταλλεύσεις βοοειδών στην Ελλάδα

Εκμεταλλεύσεις βοοειδών στην Ελλάδα

Εκμεταλλεύσεις βοοειδών στην Ελλάδα βάσει Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ): Διαγράμματα, δεδομένα και κώδικας τεκμηρίωσης σε γλώσσα R.

Εκμεταλλεύσεις προβατοειδών στην Ελλάδα

Εκμεταλλεύσεις προβατοειδών στην Ελλάδα

Εκμεταλλεύσεις προβατοειδών στην Ελλάδα βάσει Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ): Διαγράμματα, δεδομένα και κώδικας τεκμηρίωσης σε γλώσσα R.

Εκμεταλλεύσεις αιγοειδών στην Ελλάδα

Εκμεταλλεύσεις αιγοειδών στην Ελλάδα

Εκμεταλλεύσεις αιγοειδών στην Ελλάδα βάσει Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ): Διαγράμματα, δεδομένα και κώδικας τεκμηρίωσης σε γλώσσα R.

Προβατοειδή στην Ελλάδα

Προβατοειδή στην Ελλάδα

Προβατοειδή στις Περιφέρειες της Ελλάδος βάσει Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ): Διαγράμματα, δεδομένα και κώδικας τεκμηρίωσης σε γλώσσα R.

Αιγοειδή στην Ελλάδα

Αιγοειδή στην Ελλάδα

Αιγοειδή στις Περιφέρειες της Ελλάδος βάσει Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ): Διαγράμματα, δεδομένα και κώδικας τεκμηρίωσης σε γλώσσα R.

Μέγεθος ζωικού κεφαλαίου ανά περιφέρεια Ελλάδος

Μέγεθος ζωικού κεφαλαίου ανά περιφέρεια Ελλάδος

Μέγεθος ζωικού κεφαλαίου ανά περιφέρεια Ε.Ε. βάσει Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat): Διαγράμματα, δεδομένα και κώδικας τεκμηρίωσης σε γλώσσα R.

Μονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών

Μονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών

Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας σαλιγκαριών στην Ελλάδα βάσει ΥπΑΑΤ: Διαγράμματα, χάρτης, δεδομένα και κώδικας τεκμηρίωσης σε γλώσσα R.