Αναδασωτέες περιοχές

Αναδασωτέες περιοχές

Αναδασωτέες περιοχές: Χάρτης, δεδομένα και κώδικας τεκμηρίωσης (σε R) όλων των κηρυγμένων την τελευταία δεκαετία αναδασωτέων εκτάσεων στο σύνολο της χώρας.