Ελαιώνες στην Ελλάδα

Ελαιώνες στην Ελλάδα

Ελαιώνες στην Ελλάδα: Χάρτης απεικόνισης των ελαιώνων στην Ελλάδα επί χαρτογραφικού υποβάθρου Open Street Map μέσω GeoServer.

Αμπελώνες στην Ελλάδα

Αμπελώνες στην Ελλάδα

Αμπελώνες στην Ελλάδα: Χάρτης απεικόνισης των αμπελώνων στην Ελλάδα βάσει χαρτογραφικού υποβάθρου Open Street Map (OSM) και GeoServer.

Οπωρώνες στην Ελλάδα

Οπωρώνες στην Ελλάδα

Οπωρώνες στην Ελλάδα: Χάρτης απεικόνισης των οπωρώνων στην Ελλάδα βάσει χαρτογραφικού υποβάθρου Open Street Map (OSM) και GeoServer.

Αναδασωτέες περιοχές

Αναδασωτέες περιοχές

Αναδασωτέες περιοχές: Χάρτης, δεδομένα και κώδικας τεκμηρίωσης (σε R) όλων των κηρυγμένων την τελευταία δεκαετία αναδασωτέων εκτάσεων στο σύνολο της χώρας.

Ζωικό κεφάλαιο Ελλάδας

Ζωικό κεφάλαιο Ελλάδας

Ζωικό κεφάλαιο της Ελλάδος βάσει Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ): Διαγράμματα, δεδομένα και κώδικας τεκμηρίωσης σε γλώσσα R.

Απασχόληση σε υδατοκαλλιέργειες

Απασχόληση σε υδατοκαλλιέργειες

Απασχόληση σε υδατοκαλλιέργειες βάσει Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ): Διαγράμματα, δεδομένα και κώδικας τεκμηρίωσης σε γλώσσα R.

Ιπποειδή στην Ελλάδα

Ιπποειδή στην Ελλάδα

Ιπποειδή στις Περιφέρειες της Ελλάδος βάσει Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ): Διαγράμματα, δεδομένα και κώδικας τεκμηρίωσης σε γλώσσα R.

Τυποποιητήρια ελαιολάδου

Τυποποιητήρια ελαιολάδου

Τυποποιητήρια ελαιολάδου που λειτουργούν στον ελληνικό χώρο: Διαγράμματα, χάρτης, δεδομένα και κώδικας τεκμηρίωσης σε γλώσσα R.