Ανάλυση κειμένων αγροτικού ενδιαφέροντος

Ανάλυση κειμένων αγροτικού ενδιαφέροντος

Ανάλυση κειμένων αγροτικού ενδιαφέροντος: Εφαρμογή που αναλύει ομιλίες, συνεντεύξεις, δελτία τύπου κ.α. που έχουν δημοσιοποιηθεί για τον αγροτικό τομέα.