Η τρισδιάστατη εκτύπωση τροφίμων υπήρξε βασικό μέρος της καινοτομίας τροφίμων κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας αλλά τώρα οι εμπορικές αρετές της έχουν ενισχυθεί λόγω των προσιτών τιμών, του μάρκετινγκ και των social media. Επιστήμονες στο MIT Media Lab διεξήγαγαν πειράματα επί της μεταλλαγής δισδιάστατων τροφίμων σε τρισδιάστατα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής, οδηγώντας έτσι σε 4D εκτύπωση τροφίμων. Κατόρθωσαν δε να έχουν σημαντικά αποτελέσματα τα οποία περιγράφονται στην εργασία τους (Transformative Appetite: Shape-Changing Food Transforms from 2D to 3D by Water Interaction through Cooking CHI 2017). Τα αναφερόμενα δισδιάστατα τρόφιμα αφορούν βρώσιμες λωρίδες τροφίμων που μεταμορφώνονται σε διάφορα τρισδιάστατα σχήματα διαμέσου μιας διαδικασίας "ξεδιπλώματος" και με καταλύτη την απορρόφηση νερού. Το κύριο όφελος αυτής της καινοτομίας είναι η εξοικονόμηση απαιτούμενου αποθηκευτικού χώρου (δεδομένου ότι δύναται να διακινηθεί σε επίπεδη μορφή) και, συνακόλουθα, η μείωση του αντίστοιχου κόστους.

4D εκτύπωση

A brief presentation is available here:

You can learn more about the innovation of 3D food printing here.

4D εκτύπωση τροφίμων

Αφήστε μια απάντηση