Ακολουθεί μια συλλογή με χάρτες κάλυψης γης στο Νότιο Αιγαίο όσον αφορά τον αγροτικό τομέα.

Χάρτες κάλυψης γης στο Ν. Αιγαίο