Ακολουθεί μια συλλογή με χάρτες κάλυψης γης στην Α. Μακεδονία και Θράκη όσον αφορά τον αγροτικό τομέα.

Χάρτες κάλυψης γης στην Α. Μακεδονία και Θράκη