Κτηνοτροφία ονομάζεται ο κλάδος της οικονομίας που αφορά την εκτροφή και εκμετάλλευση παραγωγικών ζώων. Είναι μία από τις πιο παλιές δραστηριότητες του ανθρώπου και τοποθετείται στην εποχή που άρχισε να αναπτύσσεται και η γεωργία με κέντρο ανάπτυξης τη Μέση Ανατολή και την ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα είναι χώρα με μεγάλη παράδοση στην κτηνοτροφία η οποία συνεισφέρει κατά 29,8% στο σύνολο της αγροτικής παραγωγής και συμβάλλει καθοριστικά στην περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη αξιοποιώντας ορεινές και μειονεκτικές εκτάσεις. Η εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής και η εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών είναι οι δυο σημαντικότερες απειλές κατά των φυσικών βοσκότοπων λόγω αλλαγής χρήσης ορισμένων μόνιμων βοσκοτόπων ή εγκατάλειψής τους. Η κτηνοτροφία ακριβείας μπορεί να διασφαλίσει αυξημένη παραγωγή, καθώς η βελτιωμένη διαχείριση των ζώων θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει τις αποδόσεις τους.