Τα δημητριακά είναι η σπουδαιότερη κατηγορία φυτών που καλλιεργούνται για τη διατροφή του ανθρώπου. Από τα δημητριακά παράγεται ψωμί, ζωοτροφές, πρώτες ύλες για τη βιομηχανία τροφίμων, τη χαρτοποιία καθώς και για άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Ανήκουν κυρίως στην οικογένεια των αγρωστιδών και είναι μονοετή φυτά που σπέρνονται και θερίζονται μέσα σε ένα χρόνο. Χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

  • στα σιτηρά, που περιλαμβάνουν το στάρι, το καλαμπόκι, το ρύζι, το κεχρί, την όλυρα και άλλα παρόμοια είδη
  • στα οσπριοειδή, στα οποία ανήκουν τα διάφορα είδη των φασολιών, η σόγια (που θεωρείται ως ένα από τα πιο βασικά οσπριοειδή), οι φακές, τα ρεβίθια κλπ. και, τέλος,
  • στα ελαιώδη δημητριακά, όπως είναι και πάλι η σόγια, ο ηλίανθος και πολλά άλλα.

Η ποιότητα των δημητριακών εξαρτάται από το βάρος εκατόλιτρου (βάρος ανά μονάδα όγκου), το βαθμό καθαρότητας, το χρώμα κόκκων και την ικανότητα βλάστησης (για το κριθάρι ιδιαίτερα). Ιδιαίτερα για το βάρος εκατόλιτρου, η ποιότητα προσδιορίζεται ως εξής:

  • Άριστη ποιότητα > 82
  • Ποιότητα 1η > 78
  • Ποιότητα 2α > 76
  • Ελληνικό 74-78
  • Ακατάλληλο για αρτοποίηση < 76