Δάσος ονομάζεται ένα πολύπλοκο οικοσύστημα, με φυτά και ζώα, που χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη πυκνότητα δέντρων. Το 9,4% της επιφάνειας της Γης (το 30% της ξηράς) καλύπτεται από δάση. Το δάσος αποτελεί ένα ανανεώσιμο φυσικό πόρο με τεράστια οικονομική σημασία καθώς παράγει πολύτιμα προϊόντα με σημαντικότερο από αυτά το ξύλο, το οποίο χρησιμοποιείται στην οικοδομική, τη ναυπηγική, την κατασκευή επίπλων, εργαλείων, παιχνιδιών κ.λπ. . Το δάσος:δάση

 • παράγει το απαραίτητο και αναντικατάστατο για τη ζωή μας οξυγόνο ενώ δεσμεύει το επικίνδυνο για τη ζωή διοξείδιο του άνθρακα,
 • μειώνει την ένταση του φωτός και επιδρά στη σύνθεσή του, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο φωτοκλίμα,
 • αμβλύνει τις ακραίες θερμοκρασίες: μειώνει τις μεγάλες, αυξάνει τις μικρές και παρεμποδίζει το σχηματισμό δροσιάς και πάχνης,
 • απορροφά και εξουδετερώνει διάφορες επιβλαβείς ουσίες,
 • μειώνει την ένταση του ανέμου,
 • μειώνει τους θορύβους,
 • αυξάνει τις βροχές, μετατρέπει σε βροχή την υγρασία του αέρα και υγροποιεί την ομίχλη,
 • ενισχύει τα υπόγεια νερά,
 • βελτιώνει την ποιότητα του νερού, ενεργεί σαν μικροβιολογικό χημικό και φυσικό φίλτρο του νερού,
 • συγκρατεί το έδαφος και εμποδίζει τη διάβρωση,
 • εμποδίζει την εξάτμιση του εδάφους και αυξάνει την υγρασία του,
 • δεν εξαντλεί το έδαφος και βοηθά στην δημιουργία εδάφους,
 • εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για την προστασία, διατροφή και διατήρηση πολλών ζωικών οργανισμών,
 • παράγει σημαντικές ποσότητες βιομάζας, μας προσφέρει διάφορα δασικά προϊόντα και δεσμεύει ενέργεια,
 • δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες διατήρησης διαφόρων φυτικών ειδών.

Σήμερα τα δάση μας καλύπτουν έκταση 33.590.000 στρεμμάτων που αναλογεί στο 25,5% της συνολικής έκτασης της χώρας και τα δασικά δένδρα από τα οποία συγκροτούνται κυρίως τα δάση μας είναι η δρυς, το έλατο, το πεύκο, η οξιά κ.ά. ενώ αξιόλογη είναι η παρουσία και άλλων δασικών δένδρων, όπως είναι η καστανιά, το κυπαρίσσι, το πουρνάρι, το σφεντάμι κ.ά.