Οπωρώνες

Στην ακόλουθη ενότητα αποτυπώνονται γεωγραφικά οι οπωρώνες στην Ελλάδα, βάσει στοιχείων τα οποία αντλήθηκαν από το πρόγραμμα Corine 2012. 

Περιγραφή ανάλυσης

Ο χάρτης δημιουργήθηκε μέσω QGIS και με χαρτογραφικό υπόβαθρο το Open Street Map (OSM)

Οπωρώνες στην Ελλάδα

Αφήστε μια απάντηση