Η εν λόγω εφαρμογή αφορά νέες καινοτομίες στη γεωργία και βασίζεται στο ζήτημα ότι οι προκλήσεις του σημερινού κόσμου προκαλούν πολλές πιέσεις στη γεωργία: η αύξηση του πληθυσμού, ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής, η ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στη γεωργία, η ταχεία ανάπτυξη των αναδυόμενων οικονομιών και η αυξανόμενη αστάθεια που συνδέεται με τις ελλείψεις γης, ύδατος και ενέργειας. Η καινοτομία, σε γενικές γραμμές, είναι μια διαδικασία με την οποία εφαρμόζεται κάτι νέο σε ένα δεδομένο πλαίσιο. είναι κοινωνικά κατάλληλο και παρέχει οφέλη για τα εμπλεκόμενα μέρη. Αποτελεί κινητήριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στις χώρες. Οι καινοτόμες λύσεις και δυνατότητες που αποτυπώνονται στην εν λόγω εφαρμογή στοχεύουν  στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών με τρόπο που να σέβεται τις ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερομένων παραγόντων: των παραγωγών μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους και των πλέον ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. 

Πρακτικά, η εφαρμογή είναι μια συλλογή φωτογραφιών. Σε καμία από τις φωτογραφίες δεν υπάρχει μια λεκτική πριγραφή (έστω μια λεζάντα) ή παραπομπή σε πηγή ή τεκμηριωτικό υλικό (άγνωστο επίσης με ποια άδεια χρήσης διατίθενται ή χρισμοποιούνται οι φωτογραφίες). Η δομή της ίδιας της εφαρμογής είναι one-page κράχτης. Χρήσιμη μόνο σε κάποιον που έχει χρόνο να κατεβάσει άγνωστες εφαρμογές και ψάχνει για φωτογραφίες.

Διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newinnovationsinagriculture.namoraapps

Online Seminar: Learn How to Build an Android App

New innovations in agriculture

0.00
4.6

User friendly

6.0/10

Safe to use

7.0/10

Content

4.0/10

Developer support

4.0/10

Goal achievement

2.0/10

Pros

  • Απλή

Cons

  • Έχει μόνο φωτογραφίες, τίποτα άλλο.
Νέες καινοτομίες στη γεωργία