ιπποειδή

Στην ακόλουθη ενότητα αποτυπώνονται πληθυσμιακά τα ιπποειδή στις Περιφέρειες της Ελλάδας, βάσει στοιχείων τα οποία αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ). 

Περιγραφή ανάλυσης

Τα βασικά πεδία του συνόλου δεδομένων είναι (α) η Περιφέρεια, (β) το έτος αναφοράς, (γ) η κατηγορία πληθυσμού ιπποειδών και (δ) ο πληθυσμός ιπποειδών. Η ανάλυση γίνεται με επικαιροποιημένα δεδομένα τα οποία λαμβάνονται τη στιγμή φόρτωσης της σελίδας (ή και σε κάθε επαναφόρτωση).

  • Στην καρτέλα Πορεία πληθυσμού ιπποειδών ανά κατηγορία γίνεται αποτύπωση ανά χώρα στο σύνολο της περιόδου αναφοράς (για τα έτη για τα οποία υπάρχουν στοιχεία).
  • Στην καρτέλα Πορεία πληθυσμού ιπποειδών ανά Περιφέρεια γίνεται γεωγραφική απεικόνιση ανά έτος με χρωματική διαφοροποίηση για το σύνολο των χωρών.
  • Στην καρτέλα Σύνοψη δεδομένων ανά είδος ίππου παρατίθενται συνοπτικά δεδομένα σε μορφή διαδραστικού πίνακα.
  • Στην καρτέλα Λήψη δεδομένων είναι διαθέσιμο στο χρήστη για μεταφόρτωση το σύνολο δεδομένων με τα πεδία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση.

Ο κώδικας επεξεργασίας των δεδομένων, δημιουργίας των διαδραστικών διαγραμμάτων και μεταφόρτωσης των δεδομένων είναι διαθέσιμος σε γλώσσα R εδώ, υπό την άδεια MIT (περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους χρήσης εδώ). Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη γλώσσα προγραμματισμού R και να δημιουργήσετε συναρπαστικές εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων, ρίξτε μια ματιά στο online σεμινάριο "R Programming For Beginners". Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη γλώσσα προγραμματισμού R και να δημιουργήσετε συναρπαστικές εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων, ρίξτε μια ματιά στο online σεμινάριο "R Programming For Beginners".

Ιπποειδή στην Ελλάδα

Αφήστε μια απάντηση