Έχουν υπάρξει διάφορες ιδέες ή εφαρμογές που συνδέουν την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις γεωργικές συναλλαγές (κάρτα του αγρότη, γεωργικό μητρώο κ.λπ.), ωστόσο αυτή που ξεχωρίζει είναι το Ηλεκτρονικό Σύστημα Πορτοφολιού (ή ηλεκτρονικό πορτοφόλι), όπως αναπτύχθηκε στη Νιγηρία. Εισήχθη για πρώτη φορά το 2012 και, μέσω αυτής, τα επιδοτούμενα ηλεκτρονικά κουπόνια για τις εισροές παραδόθηκαν απευθείας στα κινητά τηλέφωνα των αγροτών και στη συνέχεια τα κουπόνια χρησιμοποιήθηκαν ως μετρητά για την αγορά των εισροών απευθείας από τους εμπόρους γεωργικών εφοδίων.
Αναδρομή: Στη δεκαετία του 1960, πριν τη μεταστροφή στο πετρέλαιο, η Νιγηρία ήταν ένας από τους πιο ελπιδοφόρους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων στον κόσμο. Μεταξύ 1962 και 1968, οι εξαγωγικές καλλιέργειες αποτελούσαν το κύριο ξένο συνάλλαγμα της χώρας. Έκτοτε, η Νιγηρία έπεσε στους γεωργικούς δείκτες. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εκσυγχρονισμού της γεωργίας και διαχείρισης του τεράστιου εργατικού δυναμικού σε συνδυασμό με το μικρό μέγεθος εκμεταλλεύσεων, έπρεπε να δοθούν νέες λύσεις. Πολλές απόπειρες έγιναν με την πάροδο των χρόνων για την αύξηση της παραγωγικότητας των αγροτών, μεταξύ των οποίων η παροχή αγροτικών εισροών (όπως βελτιωμένοι σπόροι, αγροχημικά και λιπάσματα) σε επιδοτούμενες τιμές. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος αυτών των εισροών δεν μπορούσε να φτάσει στους αγρότες, ως αποτέλεσμα του υψηλού επιπέδου διαφθοράς, αδιαλλαξίας και πολιτικής παρέμβασης στα δίκτυα διανομής.
Με την υποστήριξη της εθνικής κυβέρνησης της Νιγηρίας και των κρατικών κυβερνήσεων και σε συνεργασία με άλλους στον ιδιωτικό τομέα, ένας οργανισμός που ονομάζεται Cellulant ανάλωσε δυόμισι χρόνια αναπτύσσοντας ένα δίκτυο ηλεκτρονικών πορτοφολιών που εκτείνεται σε δεκάδες χιλιάδες χωριά και περίπου οκτώ εκατομμύρια αγρότες. Από αυτά, περίπου τα τρία τέταρτα είναι ενεργοί χρήστες αυτής της ψηφιακής χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας που λαμβάνουν άμεσες επιδοτήσεις. Καθώς η κυβέρνηση δεν είναι πλέον στην επιχείρηση της προμήθειας και της διανομής λιπασμάτων και αντ' αυτού τη μεταφορά μετρητών απευθείας σε μικροκαλλιεργητές, αυτοί οι παραγωγοί θα μπορούσαν να αγοράσουν το δικό τους λίπασμα μέσω μιας νεοσύστατης αγοράς αγροτικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.
Η προσέγγιση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού έχει σχεδιαστεί για μικροκαλλιεργητές. Τα κριτήρια για τη συμμετοχή των γεωργών περιλαμβάνουν:
• αγρότες ηλικίας άνω των 18 ετών,
• να έχουν συμμετάσχει σε έρευνα που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση για τη συλλογή λεπτομερών πληροφοριών για τους γεωργούς,
• να διαθέτουν κινητό τηλέφωνο με εγγεγραμμένη κάρτα SIM με ένα ελάχιστο πιστωμένο ποσό,
• παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για το έργο.
Η εκπλήρωση αυτών των όρων εγγυάται την έκδοση ενός κουπονιού για το ηλεκτρονικό πορτοφόλι στον αγρότη. Το κουπόνι χρησιμοποιείται για την εξόφληση των λιπασμάτων, των σπόρων και άλλων γεωργικών εισροών από τους προμηθευτές στο μισό κόστος.

Οφέλη και προκλήσεις στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι

Το κύριο όφελος ήταν και είναι το γεγονός ότι οι αγρότες έχουν άμεση πρόσβαση στις επιδοτήσεις, κάτι που δεν είχε επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Χρησιμοποιώντας τα κινητά τηλέφωνα ως πλατφόρμα για τη διεξαγωγή βασικών συναλλαγών και την πραγματοποίηση πληρωμών, μια ιδιωτική αγορά γεωργικών εισροών προωθείται με αποτέλεσμα να μειώνονται οι τιμές: Σύμφωνα με έρευνα της CGAP, οι άμεσες επιδοτήσεις βοήθησαν έως και δύο φορές περισσότερους αγρότες (σε ένα έκτο του κόστους) και μειώθηκε στο ήμισυ το κόστος των λιπασμάτων. Μέσω ενός εθνικού συστήματος κινήτρων, οι βασικοί συμμετέχοντες στον γεωργικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με μονοψήφια επιτόκια, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μορφές εγγύησης για το δανεισμό τους. Για παράδειγμα, οι γεωργοί μπορούν να δανειστούν χρησιμοποιώντας το απόθεμα ως εξασφάλιση και το προηγούμενο εμπορικό ιστορικό τους ως σημείο αναφοράς. Από την πλευρά τους, οι γεωργοί μπορούν να δανειστούν ως ομάδες χρησιμοποιώντας μηχανισμούς όπως οι διασταυρωτικές εγγυήσεις. Η απόδειξη ότι αυτό μέχρι τώρα έχει λειτουργήσει είναι ότι, μεταξύ Μαρτίου 2012 και σήμερα, η Νιγηρία έχει εισφέρει περισσότερα από 122 εκατομμύρια δολάρια σε δάνεια σε βασικούς συμμετέχοντες στο γεωργικό τομέα. Τέλος, το ηλεκτρονικό πορτοφόλι χτίστηκε σε μια μεγάλη βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει τώρα 10,5 εκατομμύρια αγρότες, δημιουργώντας την ευκαιρία να συνδέσει, μέσω δεδομένων, τους αγρότες εκτός τραπεζικού συστήματος με χρηματοδοτικά μέσα και να ενθαρρύνει τους παρόχους να τους θεωρήσουν ως δυνητικούς πελάτες.
Χαρακτηρισμένο ως Σχέδιο Στήριξης Ενίσχυσης της Ανάπτυξης (GES), το ηλεκτρονικό πορτοφόλι, με βάση μια μελέτη, είχε τις ακόλουθες θετικές επιπτώσεις στη γεωργία της Νιγηρίας:

 • Ένα τεράστιο ποσοστό των ερωτηθέντων δεν επωφελήθηκε από οποιαδήποτε παρέμβαση στον τομέα της γεωργικής καινοτομίας / παραγωγής πριν από την προσέγγιση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού.
 • Ενισχυμένη προσβασιμότητα σε βελτιωμένους σπόρους, πρόσβαση σε λιπάσματα και επιδοτούμενη γεωργική εισροή και ανανεωμένη εμπιστοσύνη στα κυβερνητικά προγράμματα.
 • Η συμμετοχή στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι οδήγησε σε αυξημένη παραγωγή και αυξημένη ποιότητα παραγωγής αραβοσίτου / ρυζιού κατά 67,0% των ερωτηθέντων.
 • Μόνο το 10% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η συμμετοχή στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι αυξάνει πραγματικά το μέγεθος της εκμετάλλευσής τους.

Ωστόσο, έπρεπε να αντιμετωπιστούν μερικές προκλήσεις:

 • Χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης από τους αγρότες. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην περιορισμένη πηγή πληροφοριών που χρησιμοποιούν οι ίδιοι.
 • Ανεπαρκής προσφορά λιπασμάτων. Είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας των προμηθευτών να παραγγέλνουν και να προμηθεύουν λιπάσματα από την εταιρεία παραγωγής.
 • Εργώδης διαδικασία λήψης έγκρισης από πάροχο υπηρεσίας.
 • Χαμηλή κάλυψη των προμηθευτών. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκή πληροφόρηση για τη συμμετοχή περισσότερων εμπόρων γεωργικών προϊόντων στην κατάρτιση και την εγγραφή στο πρόγραμμα.
 • Κακό δίκτυο τηλεφωνίας. Μια μεγάλη πρόκληση για τους περισσότερους συνδρομητές τηλεφώνου στη Νιγηρία.
 • Ανεπαρκής παροχή σπόρου.

Πηγές:

 1. Bolaji Akinboro (2014), Bringing Mobile Wallets to Nigerian Farmers, CGAP, http://www.cgap.org/blog/bringing-mobile-wallets-nigerian-farmers
 2. Lilian Mutegi (2015), Nigeria: How an Innovative E-Wallet Technology Moved to Wake Nigeria's Agriculture Sector, allafrica, http://allafrica.com/stories/201509280351.html
 3. agroNigeria (2015), FG Debunks E-Wallet Scraphttps://agronigeria.com.ng/fg-debunks-e-wallet-scrap/
 4. Emmanuel Elebeke (2016), FG targets 30m farmers with e-wallet scheme, VanGuard, http://www.vanguardngr.com/2016/02/fg-targets-30m-farmers-with-e-wallet-scheme/
 5. Grace Modupe ADEBO (2014), EFFECTIVENESS OF E-WALLET PRACTICE IN GRASSROOTS AGRICULTURAL SERVICES DELIVERY IN NIGERIA - A CASE STUDY OF KWARA STATE GROWTH ENHANCEMENT SUPPORT SCHEME, Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences (ISSN No. 2320 – 8694) 
Ηλεκτρονικό πορτοφόλι και γεωργία

Αφήστε μια απάντηση