ζωικό κεφάλαιο

Στην ακόλουθη ενότητα αποτυπώνεται πληθυσμιακά το ζωικό κεφάλαιο της Ελλάδας ανά Περιφέρεια, ζωικό είδος και μέγεθος καταμέτρησης (εκμεταλλεύσεις ή αριθμός κεφαλών), βάσει στοιχείων τα οποία αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ). 

Περιγραφή ανάλυσης

Τα βασικά πεδία του συνόλου δεδομένων είναι (α) η Περιφέρεια, (β) το έτος αναφοράς, (γ) το ζωικό είδος, (δ) το μέγεθος καταμέτρησης και (ε) ο πληθυσμός αιγοειδών. Η ανάλυση γίνεται με επικαιροποιημένα δεδομένα τα οποία λαμβάνονται τη στιγμή φόρτωσης της σελίδας (ή και σε κάθε επαναφόρτωση).

  • Στην καρτέλα Πορεία ζωικού πληθυσμού ανά είδος γίνεται αποτύπωση ανά ζωικό είδος και μέγεθος καταμέτρησης στο σύνολο της περιόδου αναφοράς (για τα έτη για τα οποία υπάρχουν στοιχεία).
  • Στην καρτέλα Πορεία ζωικού πληθυσμού ανά έτος γίνεται αποτύπωση ανά ζωικό είδος και μέγεθος καταμέτρησης για το εκάστοτε επιλεγμένο έτος.
  • Στην καρτέλα Σύνοψη δεδομένων ανά ζωικό είδος παρατίθενται ανοιχτά δεδομένα σε πινακοποιημένη μορφή..
  • Στην καρτέλα Λήψη δεδομένων είναι διαθέσιμο στο χρήστη για μεταφόρτωση το σύνολο δεδομένων με τα πεδία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση.

Ο κώδικας επεξεργασίας των δεδομένων, δημιουργίας των διαδραστικών διαγραμμάτων και μεταφόρτωσης των δεδομένων είναι διαθέσιμος σε γλώσσα R εδώ, υπό την άδεια MIT (περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους χρήσης εδώ). Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη γλώσσα προγραμματισμού R και να δημιουργήσετε συναρπαστικές εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων, ρίξτε μια ματιά στο online σεμινάριο "R Programming For Beginners".

Ζωικό κεφάλαιο Ελλάδας

Αφήστε μια απάντηση