Πρόκειται για μια εφαρμογή με την οποία αναλύονται τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 σχετικά με τις οικονομικές ροές (προγραμματισμένες και υλοποιημένες), τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΕ στα κράτη-μέλη και τα επιτεύγματα των κρατών μελών & προγραμμάτων Interreg. Έχει αναπτυχθεί βάσει Javascript και D3.js και αντλεί δεδομένα από το https://cohesiondata.ec.europa.eu/ μέσω του ανοικτού φορέα παροχής υπηρεσιών δεδομένων Socrata. Η Socrata παρέχει ανοικτές υπηρεσίες δεδομένων και αποθήκευσης δεδομένων βάσει cloud σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων αρχών.

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε σε Javascript με D3.js και ο κώδικας είναι διαθέσιμος εδώ, σύμφωνα με την άδεια MIT (περισσότερες πληροφορίες εδώ). Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript και να δημιουργήσετε συναρπαστικές εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων, ρίξτε μια ματιά στα online σεμινάρια "JavaScript for Absolute Beginners" και "Javascript from Basic to Advanced", ενώ για την τεχνολογί δημιουργίας διαγραμμάτων D3.js το online σεμινάριο "Mastering D3 JS".

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

Αφήστε μια απάντηση