εκμεταλλεύσεις προβατοειδών

Στην ακόλουθη ενότητα αποτυπώνονται οι εκμεταλλεύσεις προβατοειδών στις Περιφέρειες της Ελλάδας, βάσει στοιχείων τα οποία αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ). 

Περιγραφή ανάλυσης

Τα βασικά πεδία του συνόλου δεδομένων είναι (α) η Περιφέρεια, (β) το έτος αναφοράς, (γ) η τάξη μεγέθους εκμεταλλεύσεων προβατοειδών και (δ) ο ο αριθμός εκμεταλλεύσεων προβατοειδών. Η ανάλυση γίνεται με επικαιροποιημένα δεδομένα τα οποία λαμβάνονται τη στιγμή φόρτωσης της σελίδας (ή και σε κάθε επαναφόρτωση).

  • Στην καρτέλα Πορεία αριθμού εκμεταλλεύσεων προβατοειδών ανά τάξη μεγέθους γίνεται αποτύπωση ανά χώρα στο σύνολο της περιόδου αναφοράς (για τα έτη για τα οποία υπάρχουν στοιχεία).
  • Στην καρτέλα Πορεία αριθμού εκμεταλλεύσεων προβατοειδών ανά Περιφέρεια γίνεται γεωγραφική απεικόνιση ανά έτος με χρωματική διαφοροποίηση για το σύνολο των Περιφερειών.
  • Στην καρτέλα Χρονική ανάλυση διάρθρωσης εκμεταλλεύσεων προβατοειδών αναλύεται χρονικά η εξέλιξη της διάρθρωσης του αριθμού εκμεταλλεύσεων προβατοειδών στο σύνολο των Περιφερειών.
  • Στην καρτέλα Λήψη δεδομένων είναι διαθέσιμο στο χρήστη για μεταφόρτωση το σύνολο δεδομένων με τα πεδία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση.

Ο κώδικας επεξεργασίας των δεδομένων, δημιουργίας των διαδραστικών διαγραμμάτων και μεταφόρτωσης των δεδομένων είναι διαθέσιμος σε γλώσσα R εδώ, υπό την άδεια MIT (περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους χρήσης εδώ). Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη γλώσσα προγραμματισμού R και να δημιουργήσετε συναρπαστικές εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων, ρίξτε μια ματιά στο online σεμινάριο "R Programming For Beginners".

Εκμεταλλεύσεις προβατοειδών στην Ελλάδα

Αφήστε μια απάντηση