Δασικές περιοχές

Στην ακόλουθη ενότητα γίνεται γεωγραφική αποτύπωση των δασικών περιοχών, όπως αυτές προκύπτουν βάσει προγράμματος Corine 2012. 

Online Seminar: Trees in Urban Environments

Online Seminar: Food Forest Design & Care for Cities and Suburbs

Δασικές περιοχές

Αφήστε μια απάντηση