Ο αγροτικός τομέας αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ) επέφερε την άμεση εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και τη σταδιακή δασμολογική απελευθέρωση των εμπορικών ανταλλαγών αγροτικών προϊόντων με τις άλλες χώρες-μέλη. Συνεπώς, το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτυσσόταν η ελληνική γεωργία μεταπολεμικά άλλαξε ριζικά και οι ρυθμιστικές δυνατότητες της εθνικής αγροτικής πολιτικής περιορίσθηκαν σημαντικά. 

Καλύπτει μια έκταση 131.621 χλμ² (εκ των οποίων το 50% είναι δάσος) και έχει συνολικό πληθυσμό σχεδόν 11 εκατομμυρίων, από τους οποίους σχεδόν οι μισοί ζουν σε αγροτικές περιοχές. Χαρακτηρίζεται από μια γεωργία με εκμεταλλεύσεις μικρής κλίμακας όπου η γεωργία είναι δύσκολη, δεδομένου ότι:

  • Το 78% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) χαρακτηρίζεται ως περιοχή που αντιμετωπίζει φυσικούς περιορισμούς,
  • Το 53,9% βρίσκεται σε ορεινές περιοχές,
  • Το 86% της χρήσης νερού καταναλώνεται στη γεωργία, συχνά με σημαντικές απώλειες νερού,
  • Περίπου το 3,8% των γεωργικών εκτάσεων είναι αφιερωμένο στη βιολογική γεωργία.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαχειρίζεται κυρίως τα ζητήματα της ελληνικής γεωργίας. Στον ιστότοπο του Υπουργείου υπάρχουν πολλά διαθέσιμα δεδομένα. Παρακάτω είναι μία λίστα όλων των άρθρων που αφορούν τον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα.

Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού γεωργικού τομέα. Η απασχόληση, το περιβάλλον, η κοινωνική διάσταση και η ποιότητα των τροφίμων έχουν ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία.

Ελλάδα