Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά

Στην ακόλουθη ενότητα αποτυπώνονται γεωγραφικά επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες εντός ελληνικής επικράτειας και η δραστηριότητά τους αφορά τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Μεταξύ αυτών, υπάρχουν κατασκευαστές αποστακτήρων αιθερίων ελαίων, κατασκευαστές μηχανολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και αποστακτήρια αρωματικών φυτών.

Περιγραφή ανάλυσης

Ο χάρτης δημιουργήθηκε μέσω QGIS και με χαρτογραφικό υπόβαθρο το Open Street Map (OSM) και και πηγή το Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης για την καλλιέργεια, επεξεργασία και εμπορία των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στην Ελλάδα (διαθέσιμο εδώ), όπως δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εργασίας, που συστάθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (υπ' αρ. 6045/78394/7-7-2016 Τροποποίηση της υπ' αρ. 4345/60870/25-5-2016 απόφασης).

Ο κώδικας επεξεργασίας των δεδομένων, δημιουργίας των διαδραστικών διαγραμμάτων και μεταφόρτωσης των δεδομένων είναι διαθέσιμος σε γλώσσα R εδώ, υπό την άδεια MIT (περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους χρήσης εδώ). Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη γλώσσα προγραμματισμού R και να δημιουργήσετε συναρπαστικές εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων, ρίξτε μια ματιά στο online σεμινάριο "R Programming For Beginners".

Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά

Αφήστε μια απάντηση