απασχόληση σε υδατοκαλλιέργειες

Στην ακόλουθη ενότητα αποτυπώνεται η απασχόληση σε υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα, βάσει στοιχείων τα οποία αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Online Seminar: Recycling Aquaculture systems for fish farm

Online Seminar: Becoming Aquaculture Expert (Part 2)

Online Seminar: Becoming Aquaculture Expert (Part 3)

Online Seminar: Aquaponic Gardening: Growing Fish and Vegetables Together

Online Seminar: Learn Organic Aquaponics From A Commercial Aquaponic Farmer

Περιγραφή ανάλυσης

Τα βασικά πεδία του συνόλου δεδομένων είναι (α) η χώρα, (β) το έτος αναφοράς και (γ) η απασχόληση στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών. Η ανάλυση γίνεται με επικαιροποιημένα δεδομένα τα οποία λαμβάνονται τη στιγμή φόρτωσης της σελίδας (ή και σε κάθε επαναφόρτωση).

  • Στην καρτέλα Ανά τύπο υδάτων γίνεται αποτύπωση ανά τύπο υδάτων στο σύνολο της περιόδου αναφοράς (για τα έτη για τα οποία υπάρχουν στοιχεία).
  • Στην καρτέλα Ανά τύπο απασχολούμενου γίνεται ανά τύπο απασχολούμενου στο σύνολο της περιόδου αναφοράς (για τα έτη για τα οποία υπάρχουν στοιχεία).
  • Στην καρτέλα Χρονική εξέλιξη απασχόλησης υδατοκαλλιεργειών γίνεται αποτύπωση της χρονικής πορείας της απασχόλησης στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών στο σύνολο της περιόδου αναφοράς ή σε υποδιάστημα αυτής έπειτα από επιλογή του χρήστη.
  • Στην καρτέλα Σύνοψη δεδομένων ανά τύπο υδάτων γίνεται αποτύπωση βασικών στατιστικών μεγεθών ανά τύπο υδάτων (ελάχιστο, μέγιστο, μέσος όρος).
  • Στην καρτέλα Λήψη δεδομένων είναι διαθέσιμο στο χρήστη για μεταφόρτωση το σύνολο δεδομένων με τα πεδία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση.

Ο κώδικας επεξεργασίας των δεδομένων, δημιουργίας των διαδραστικών διαγραμμάτων και μεταφόρτωσης των δεδομένων είναι διαθέσιμος σε γλώσσα R εδώ, υπό την άδεια MIT (περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους χρήσης εδώ). Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη γλώσσα προγραμματισμού R και να δημιουργήσετε συναρπαστικές εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων, ρίξτε μια ματιά στο online σεμινάριο "R Programming For Beginners".

Απασχόληση σε υδατοκαλλιέργειες

Αφήστε μια απάντηση