Η καινοτομία, σύμφωνα με το businessdictionary.com, είναι: "η διαδικασία μετάφρασης μιας ιδέας ή εφεύρεσης σε ένα καλό ή μια υπηρεσία που δημιουργεί αξία ή για την οποία οι πελάτες θα πληρώσουν. Για να ονομαστεί μια καινοτομία, μια ιδέα πρέπει να αναπαράγεται με οικονομικό κόστος και πρέπει να ικανοποιήσει μια συγκεκριμένη ανάγκη. Η καινοτομία περιλαμβάνει τη σκόπιμη εφαρμογή πληροφοριών, φαντασίας και πρωτοβουλίας για την απόκτηση μεγαλύτερων ή διαφορετικών αξιών από τους πόρους και περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες με τις οποίες δημιουργούνται νέες ιδέες και μετατρέπονται σε χρήσιμα προϊόντα που εφαρμόζει η εταιρεία προκειμένου να ικανοποιήσει περαιτέρω τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών". Με άλλα λόγια, μια βασική απαίτηση για την καινοτομία είναι ότι πρέπει να είναι εφαρμόσιμη και με εμπορική αξία.

Από διαφορετική άποψη, υπάρχουν παραδείγματα μεταξύ επιχειρηματιών και κυβερνητικών αρχών για αποτελεσματικές, κερδοφόρες και καινοτόμες πρακτικές που μπορούν και πρέπει να διαδοθούν ευρέως ως καλές πρακτικές. Η καλή πρακτική είναι ένα εργαλείο, μια διαδικασία, μια δραστηριότητα ή μια πολιτική που είτε ήταν είτε εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Οι καλές πρακτικές αποτελούν μέσο ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης και ενισχύουν τις εξωτερικές επιπτώσεις της καινοτομίας. Ως εκ τούτου, ένα κύριο καθήκον όλων των φορέων του τομέα της γεωργίας είναι η ανάπτυξη και διατήρηση μιας κουλτούρας καινοτομίας και κοινωνικής διάδοσης.

Σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να δείτε παραδείγματα καινοτομίας και καλών πρακτικών από όλο τον κόσμο.