Στο πλαίσιο ανοικτών δεδομένων, έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές με προστιθέμενη αξία στη γεωργική πολιτική και δραστηριότητα. Κάθε χρήστης που είναι ενεργός ή πρόθυμος να δραστηριοποιηθεί στον αγροτικό τομέα έχει πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές on-line και δωρεάν για να ενημερωθεί για τις τάσεις, να ανακαλύψει τα πρότυπα, να σχεδιάσει στρατηγική και να αξιοποιήσει τεχνοκρατικά.

Αυτές οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες υπό την άδεια MIT, όπως ορίζεται σε κάθε εφαρμογή, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για:

  • το σχεδιασμό στρατηγικής φύτευσης,
  • επιλογή βέλτιστης επιχειρηματικής θέσης,
  • ενημέρωση σχετικά με τις τάσεις των γεωργικών τιμών,
  • την πορεία των επιδοτήσεων στην Ελλάδα.

Αν έχετε ιδέες για περισσότερες εφαρμογές που βασίζονται στα ανοιχτά δεδομένα και αφορούν τον αγροτικό τομέα, στείλτε μας ένα e-mail στο info@agristats.eu.